جوانان کوردستان

اکثرکشورهای جهان در حالی به استقبال روز جهانی جوانان می روند که در کشوری آزاد زندگی می کنند و حکومت مربوطه تمام تلاش خود را برای آموزش و پرورش صحیح جوانان که یکی از وظایف این جوامع می باشد و همچنین تامین نیازهای آنان صرف می کنند.

برخلاف دیگر جوامع جوانان کورد در کوردستان ایران به دلیل وجود حکومتی فاشیستی و دیکتاتور از بیش تر حقوق و آزادی های فردی و عمومی محرومند.

هنگامی که روز جهانی جوانان با شعار «ساخت دنیایی بهتر به همراه جوانان» به منظور بها دادن به این قشر برای تامین نیازهایشان، از سوی سازمان ملل متحد نام گزاری شده، حکومت جمهوری اسلامی ایران با سیاست های دیکتاتورانه و ضد بشری به مخالفت با جوانان پرداخته و ضمن آزار و شکنجه جوانان با بهانه های مختلف وهمچنین هزاران جوان کورد را که پیشه کولبری دارند را به کام مرگ می کشانند.


و این جای امیدواری است که برای براندازی این حکومت فاشیست است که روزانه جوانان کورد در راه رسیدن ملتشان به آزادی به شیوه های گوناگونی مبارزه می کنند که در این راه جان خود را با سربلندی فدا می کنند.

جوانان کوردستان ایران، به همین دلیل است که سازمان ما علاوه بر تبریک این روز، فرصت را غنیمت شمرده تا وظیفه میهنی خود را به یاد آوریم و تلاش کنیم تا ما هم همچون دیگر جوانان ملت های آزاد در میهن خود به آزادی این روز را پاس بداریم و همچون دیگر جوانان جهان شاد زندگی کنیم و همچنین حکومت با دیدی مثبت به جوانان بنگرد نه تهدیدی برای براندازی حکومت شان.

روز جهانی جوانان را بر تمامی جوانان جهان به ویژه جوانان کوردستان مبارک.


٢٠١٨/٨/١٢میلادی
٢٧١٨/٥/٢١کوردی