Kovara Yalsaratlawan: Berdevkê Wezareta Çandê bi tundî dezgeha Dadweriyê rexne kir, ku cardin îzna belavkirinê daye heftenameya “Yalsarat”ê. 

Husên Nûşabadî Berdevkê Wezareta Çandê ragehand ku vê heftenameyê mafê dest bi karbûnê nîne, lê berpirsyarên vê heftenameyê serdana berpirsyarên Dadweriyê kirine, û ji wan hukmê belavkirina belavoka xwe wergirtine, ku ew yek ji aliyê me ve nahê qebûlkirin. 

Navbirî got ku pirsa heftenameya Yalsarat, kêşeyeke hiqûqî ye, û zêde kir: “Yek ji kêşeyên me, ew e ku, tu hevahengiyek di navbera heyeta çavdêriya bi ser çapemeniyan û dezgeha Dadweriyê de tune ye. 

Heftenameya Yalsarat ser bi “Ensarê Hizbullah”ê ye, ku mijarek li jêr navê “Deyûs kî ye?” belav kir, ku bûye sedema nerazîbûna xelkê Îranê û li serveyî hemûyan civaka hunermend û sînemakaran, û nerazîbûna xelkê li hember wan sivîkatî û bêrêziyan, bû sedem ku “Heyeta Çavedêrî bi ser Çapemeniyan” de, biryara daxistina wê belavokê bide.