ALaricaniLawan: Serokê Meclisa Îslamî ya Îranê ragehand ku, bi aliyê kêm ve 18 milyon Îranî akinciyê qirax bajaran (Haşiye nişîn) in û digel xisarên civakî ên weke “Telaq”ê berbirû ne.

 

Nawenda nûçegihaniya Tesnîm’ê ji ziman Elî Larîcanî ve ragehand ku, berê me hinek arîşe hebûn ku asteng bûn liser rêya piştevaniya ji hinek beşên civaka Îranê, û serbarê vê ku em hez dikin piştevaniyê ji wan bikin, lê nebûna çavkaniyên hewce bûne sedem ku em nekarin pêngavên hewce div ê derheqê de avêjin.

Elî larîcanî yek ji arîşeyê welatê Îranê bi hebûna 4 milyon pêrsonêlên îdarî da zanîn û ragehand ku, “Mixabin ew rêjeya pêrsonêlan digel hewcehiyên Îranê hevdu nagirin, û ew pêrsonêl jî, ku bê bername hatine damezirandin, xwediyê hinek çavnihêriyên weke mafên despêkî, zêdekarî û xanenişîniyê ne, û di hember de jî çavkaniyên vê yekê hêj di Îranê nehatine dîtin.

Larîcanî div ê derheqê de zêde kir ku 78 %ê ji çavkaniyên Îranê div ê derheqê de tên mezaxtin, lewra karên awedankirin û geşekirin û berhemanînê, digel arîşeyên mezin berbirû bûne.

Serokê Meclisa Îslamî ya rejîmê herweha lidor xisrên civakî eşkere kir ku, heya pêkhateya aboriya Îranê enfilansyona heyî, nehê çareserkirin, dahata serane ya malbatan nahê guherîn, jiber ku 18 milyon kes ji nifûsa Îranê akinciyê qirax bajaran in, û digel arîşeyên weke “Haşiye Nişînî û telaqê berbirû ne, wate tenê bi yasa û belavkirina bexşnameyan arîşe nahên çareserkirin.